Rehabilitatsiooniteenus

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut või säilitada senine toimetulek, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenus ei ole arstiabi teenus. Rehabilitatsiooni raames ei osutata (taastus)ravi ega sanatoorse ravi teenuseid.