Meist

MEIE PÕHIEESMÄRGIKS ON KVALITEETSETE TERVISHOIU- JA SOTSIAALTEENUSTE OSUTAMINE

Oma põhieesmärgi saavutamiseks lähtume alljärgnevatest põhiväärtustest:

Innovatiivsus – juhtimissüsteemi täiustamise tulemusena oleme avatud arengule ja väärtustame innovatiivseid lahendusi.

Professionaalsus – usume oma töötajate võimetesse ja oskustesse. Täidame kõiki seadusandlusest ja regulatiivsetest õigusaktidest tulenevaid nõudeid, samuti kliendile antud lubadusi. Kohandame ja rakendame maailmas tunnustatud meetodeid ja praktikaid.

Isikukesksus – oleme hoolivad ja toetame inimest tema eesmärkide saavutamisel.


MISSIOON

Meie missiooniks on tunda oma teenuse saajate vajadusi ning pakkuda pühendunud töötajate abil kõige sobivamaid sotsiaal-ja tervishoiuteenuseid nende elukvaliteedi ja toimetuleku parandamiseks.

VISIOON

Meie visiooniks on saada usaldusväärseimaks konkurentsivõimeliseks teenuste osutajaks tervishoiu- ja sotsiaalasutuste valdkonnas.

Oleme positiivselt tuntud oma kliendikeskse suhtumise ja teenuste heade tulemuste poolest ning professionaalsete töötajatega ettevõte.