Hinnakiri

Tervisekeskus Corrigo kontserni kuuluva Jõhvi Haigla SA tasuliste teenuste hinnakiri seisuga 01.01.2024

Rehabilitatsiooniteenuste hinnakirja leiad, kui liigud lehel allapoole.

Teenuse nimetus  Hind  Märkused
HOOLDUSTEENUSED
Ööpäevaringne hooldusteenus vahenditeta (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja õe konsultatsiooni võimalust. Klient saab iseseisvalt hakkama söömisega ning tualeti kasutamisega)

sh isiku hooldusega seotud kulud kuni 629 € kuus**

35 €

ööpäev

Ööpäevaringne hooldusteenus vahenditega (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja abi hügieenitoimingutes, õe konsultatsiooni võimalust ja vajadusel kuni 3 mähet ööpäevas)

sh isiku hooldusega seotud kulud kuni 683 € kuus**

38 €

ööpäev

Ööpäevaringse hooldusteenuse voodipäev ühekohalises toas (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja õe konsultatsiooni võimalust. Klient saab iseseisvalt hakkama söömisega ning tualeti kasutamisega),

sh isiku hooldusega seotud kulud kuni 683 € kuus**

38 € 

ööpäev

Ööpäevaringse hooldusteenuse voodipäev ühekohalises toas (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja abi hügieenitoimingutes, õe konsultatsiooni võimalust ja vajadusel kuni 3 mähet ööpäevas),

sh isiku hooldusega seotud kulud kuni 737 € kuus**

41 €

ööpäev

Ööpäevaringse hooldusteenuse voodipäev dementsele või psüühilise erivajadusega kliendile

sh isiku hooldusega seotud kulud kuni 755 € kuus** 

42 €

ööpäev

Eakate või erivajadustega inimeste päevahoiuteenus  30 €

kuni 8 tundi

Hooldusteenuse koha säilitamise tasu ajutiselt mujal viibiva hoolealuse eest 30 €

ööpäev

ERIHOOLDUSTEENUS
Ööpäevaringne erihooldusteenus äärmusliku abi- ja toetusvajadusega inimesele (teenuse saaja omaosalus) 368 € 

kalendrikuu

Ööpäevaringne erihooldusteenus  äärmusliku abi- ja toetusvajadusega inimesele, ilma suunamisotsuseta 1646 €

kalendrikuu

JOOMASÖÖSTU KATKESTAMISE TEENUS
Detoksikatsioon (voodikoht, õendusteenus, esmane nõustamine, tilkinfusioon) al. 110 €

kuni 6 tundi

Lisateenused, vaimse tervise toetusravi, alkoholihäire ravi teenuse kestel ja järgselt.  

pakub Tervisekeskus Corrigo

TÖÖALANE REHABILITATSIOON
Arsti individuaalteenus         80 €

60 min

Õe individuaalteenus 65 €

60 min

Õe grupiteenus 30 €

60 min*

Eripedagoogi individuaalteenus 65 €

60 min

Eripedagoogi grupiteenus 30 €

60 min*

Füsioterapeudi individuaalteenus 65 €

60 min

Füsioterapeudi grupiteenus 30 €

60 min*

Kogemusnõustaja individuaalteenus 65 €

60 min

Kogemusnõustaja grupiteenus 30 €

60 min*

Logopeedi individuaalteenus 65 €

60 min

Logopeedi grupiteenus 30 €

60 min*

Psühholoogi individuaalteenus 70 €

60 min

Psühholoogi grupiteenus 30 €

60 min*

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 65 €

60 min

Sotsiaaltöötaja grupiteenus 30 €

60 min*

Tegevusterapeudi individuaalteenus 65 €

60 min

Tegevusterapeudi grupiteenus 30 €

60 min*

Kõik rehabilitatsiooniteenuste ajad ja hinnad sisaldavad eeltööd, vahetut klienditööd ja järeltööd (võrgustikutööd), sealhulgas dokumenteerimist.

* hind 60 minuti kohta ühe teenuse saaja puhul

SA Jõhvi Haigla jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi ning osutada eriarstiabi- ja tervishoiuteenuseid koostöös teiste tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid pakkuvate organisatsioonidega.

  • Psühhiaatri konsultatsioone osutab OÜ Corrigo
  • Neuroloogi konsultatsioone osutab N.Neglason OÜ
  • Muud eriarstiabiteenused SA Ida-Viru Keskhaigla
  • Üld- ja perearstiabiteenused Ahtme Perearstikeskus OÜ

Palun pane tähele, et juhul, kui vastuvõtt tühistatakse hiljem, kui visiidile eelneva tööpäeva jooksul kell 9-15.30, või kui klient ei jõua vastuvõtule, on SA-l Jõhvi Haigla õigus esitada arve teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks vastavalt kehtivale hinnakirjale.

** Alates 01.07.2023 rakendunud hooldusreformiga võtavad kohalikud omavalitsused kehtestatud piirhinna alusel isiku hooldusega seotud kulud (hooldajate ja abihooldajate töötasud, riigimaksud, nende tööriietuse ja isikukaitsevahendite, tervisekontrolli, vaktsineerimise, koolituse ja supervisooni kulud) enda kanda.