Hinnakiri

Tervisekeskus Corrigo kontserni kuuluva Jõhvi Haigla SA tasuliste teenuste hinnakiri seisuga 01.04.2023

Rehabilitatsiooniteenuste hinnakirja leiad, kui liigud lehel allapoole.

Teenuse nimetus  Hind  Märkused
HOOLDUSTEENUSED
Ööpäevaringne hooldusteenus vahenditeta (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja õe konsultatsiooni võimalust. Klient saab iseseisvalt hakkama söömisega ning tualeti kasutamisega)

sh isiku hooldusega seotud kulud kuni 557 € kuus**

31 €

ööpäev

Ööpäevaringne hooldusteenus vahenditega (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja abi hügieenitoimingutes, õe konsultatsiooni võimalust ja vajadusel kuni 3 mähet ööpäevas)

sh isiku hooldusega seotud kulud kuni 611 € kuus**

34 €

ööpäev

Ööpäevaringse hooldusteenuse voodipäev ühekohalises toas (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja õe konsultatsiooni võimalust. Klient saab iseseisvalt hakkama söömisega ning tualeti kasutamisega),

sh isiku hooldusega seotud kulud kuni 611 € kuus**

34 €

ööpäev

Ööpäevaringse hooldusteenuse voodipäev ühekohalises toas (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja abi hügieenitoimingutes, õe konsultatsiooni võimalust ja vajadusel kuni 3 mähet ööpäevas),

sh isiku hooldusega seotud kulud kuni 665 € kuus**

37 €

ööpäev

Ööpäevaringse hooldusteenuse voodipäev dementsele või psüühilise erivajadusega kliendile

sh isiku hooldusega seotud kulud kuni 683 € kuus** 

38 €

ööpäev

Eakate või erivajadustega inimeste päevahoiuteenus  26 €

kuni 8 tundi

Hooldusteenuse koha säilitamise tasu ajutiselt mujal viibiva hoolealuse eest 26 €

ööpäev

ERIHOOLDUSTEENUS
Ööpäevaringne erihooldusteenus äärmusliku abi- ja toetusvajadusega inimesele (teenuse saaja omaosalus) 320 € 

kalendrikuu

Ööpäevaringne erihooldusteenus  äärmusliku abi- ja toetusvajadusega inimesele, ilma suunamisotsuseta 1481 €

kalendrikuu

JOOMASÖÖSTU KATKESTAMISE TEENUS
Detoksikatsioon (voodikoht, õendusteenus, esmane nõustamine, tilkinfusioon) al. 110 €

kuni 6 tundi

Lisateenused, vaimse tervise toetusravi teenuse kestel ja järgselt  

pakub Tervisekeskus Corrigo

TÖÖALANE REHABILITATSIOON
Arsti individuaalteenus         70 €

60 min

Õe individuaalteenus 60 €

60 min

Õe grupiteenus 20 €

60 min*

Eripedagoogi individuaalteenus 60 €

60 min

Eripedagoogi grupiteenus 20 €

60 min*

Füsioterapeudi individuaalteenus 60 €

60 min

Füsioterapeudi grupiteenus 20 €

60 min*

Kogemusnõustaja individuaalteenus 60 €

60 min

Kogemusnõustaja grupiteenus 20 €

60 min*

Logopeedi individuaalteenus 60 €

60 min

Logopeedi grupiteenus 20 €

60 min*

Loovterapeudi individuaalteenus 60 €

60 min

Loovterapeudi grupiteenus 20 €

60 min*

Psühholoogi individuaalteenus 60 €

60 min

Psühholoogi grupiteenus 20 €

60 min*

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 60 €

60 min

Sotsiaaltöötaja grupiteenus 20 €

60 min*

Tegevusterapeudi individuaalteenus 60 €

60 min

Tegevusterapeudi grupiteenus 20 €

60 min*

Kõik rehabilitatsiooniteenuste ajad ja hinnad sisaldavad eeltööd, vahetut klienditööd ja järeltööd (võrgustikutööd), sealhulgas dokumenteerimist.

* hind 60 minuti kohta ühe teenuse saaja puhul

SA Jõhvi Haigla jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi ning osutada teenuseid koostöös teiste tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid pakkuvate organisatsioonidega.

Palun pane tähele, et juhul, kui vastuvõtt tühistatakse hiljem, kui visiidile eelneva tööpäeva jooksul kell 9-15.30, või kui klient ei jõua vastuvõtule, on SA-l Jõhvi Haigla õigus esitada arve teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks vastavalt kehtivale hinnakirjale.

** Alates 01.07.2023 rakenduva hooldusreformiga võtavad kohalikud omavalitsused kehtestatud piirhinna alusel isiku hooldusega seotud kulud (hooldajate ja abihooldajate töötasud, riigimaksud, nende tööriietuse ja isikukaitsevahendite, tervisekontrolli, vaktsineerimise, koolituse ja supervisooni kulud) enda kanda.