Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalast rehabilitatsiooni võib olla vaja näiteks selleks, et parandada toimetulekut töökeskkonnas, liikumisoskusi või kõnet. Samuti, et õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme.

Samuti pakume nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Üldjuhul kestab teenus kuni üks aasta ning töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni teenuste eest tasuda kuni 1800 € ulatuses.

Kellel on õigus saada tööalase rehabilitatsiooni teenust?

Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühmaks on tööealised (vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed,

  • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime;
  • kes otsivad tööd (on registreeritud töötud) või on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad).

Tööalane rehabilitatsioon võib sisaldada järgmisi tegevusi:

Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis.

Pane tähele!

Tervishoiuteenuste, taastus- ja sanatoorse ravi saamiseks palume pöörduda oma pere- või eriarsti poole.

Kuidas taotleda Tööalast rehabilitatsiooni?

Pöörduge Töötukassasse ja broneerige aeg juhtumikorraldaja vastuvõtule. Juhtumikorraldaja hindab teie rehabilitatsiooni vajadust. Kui te tuvastate vajaduse tööalasele rehabilitatsioonile, siis sõnastate enda rehabilitatsiooni eesmärgi ning seejärel valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse.

Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit.

Vajadusel makstakse teile – olenemata sellest, kas olete töötuna registreeritud või mitte – rehabilitatsiooniteenusel osalemisel sõidu- ja majutustoetust.

Nõustamiseks või teenuse alustamiseks registreeruge meie juurde telefonil 333 1112 või e-posti vahendusel rehabilitatsioon@corrigo.ee.

Täpsemalt saad tööalase rehabilitatsiooni kohta lugeda siit.