Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalase rehabilitatsiooni toel klient:

 • jätkab töötamist sama tööandja juures samal või teisel töökohal
 • asub tööle avatud tööturul iseseisvalt või tugiisikuga (toetatud töö)
 • asub tegutsema ettevõtjana või jätkab tegutsemist ettevõtjana
 • on valmis tööd otsima ja osalema teistel tööle saamist toetavatel tööturuteenustel
 • jätkab õppimist ja on valmis õpingute järel tööle asuma

Tööalast rehabilitatsiooni võib olla vaja näiteks selleks, et parandada toimetulekut töökeskkonnas, liikumisoskusi või kõnet. Samuti, et õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme.

Samuti pakume nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Üldjuhul kestab teenus kuni üks aasta ning töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni teenuste eest tasuda kuni 1800 € ulatuses.

Kellel on õigus saada tööalase rehabilitatsiooni teenust?

Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühmaks on tööealised (vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed,

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime;
 • kes otsivad tööd (on registreeritud töötud) või on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad).

Milliseid teenuseid pakume?

Tööalane rehabilitatsioon võib sisaldada järgmisi tegevusi:

 • füsioteraapia
 • tegevusteraapia ja -nõustamine
 • logopeediline abi
 • eripedagoogiline abi
 • kogemusnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine
 • õendusalane nõustamine
 • sotsiaalnõustamine
 • arsti (sh psühhiaatri) nõustamine
 • loovteraapia

Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis.

Pane tähele!

Tervishoiuteenuste, taastus- ja sanatoorse ravi saamiseks palume pöörduda oma pere- või eriarsti poole.

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

Töötamisel esinevate puudest või terviseseisundist tingitud takistuste kõrvaldamise võimaluste väljaselgitamiseks võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.

Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit

 1. Töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust.
 2. Juhtumikorraldaja seab teiega koos rehabilitatsiooni eesmärgi.
 3. Te valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse.
 4. Te lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks.
 5. Töötukassa kinnitab tegevuskava.
 6. Te alustate kokkulepitud ajal  tööalasel rehabilitatsiooniteenusel või rehabilitatsiooniprogrammis osalemist.

Vajadusel makstakse teile – olenemata sellest, kas olete töötuna registreeritud või mitte – rehabilitatsiooniteenusel osalemisel sõidu- ja majutustoetust.

Täpsemalt saad tööalase rehabilitatsiooni kohta lugeda siit