Erihooldusteenus

Jõhvi Haiga pakub erihooldusteenust psüühikahäiretega isikutele, kes vajavad igapäevaeluga toimetulekul abi ja juhendamist ööpäevaringselt – 5 voodikohta.

Ööpäevaringset erihooldusteenust pakutakse ka sügava liitpuudega isikutele – 25 voodikohta.

Ööpäevaringne erihooldusteenus on kõige raskemate sümptomitega psüühikahäiretega inimestele, kellele ei ole võimalik abi ja toetust tagada muu sotsiaalhoolekande seaduses nimetatud teenusega.