Erihooldusteenus

Jõhvi Haiga pakub erihooldusteenust psüühikahäiretega isikutele, kes vajavad igapäevaeluga toimetulekul abi ja juhendamist ööpäevaringselt – 5 voodikohta.

Ööpäevaringset erihooldusteenust pakutakse ka äärmusliku abi- ja toetusvajadusega inimestele. – 25 voodikohta.

Ööpäevaringne erihooldusteenus on kõige raskemate sümptomitega psüühikahäiretega, intellektipuudega inimestele, kellele ei ole võimalik abi ja toetust tagada muu Sotsiaalhoolekande seaduses nimetatud teenusega.