Erihooldusteenuse hinnakiri

Ööpäevaringse erihooldusteenuse hinnad:

Ööpäevaringne erihooldusteenus SKA suunamiskirjaga (tasub klient) 242,00 € / 1 kuu

Ööpäevaringne erihooldusteenus SKA suunamiskirjaga (tasub SKA) 482,00 € / 1 kuu

Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega klientidele (tasub klient) 242,00 € / 1 kuu

Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega klientidele (tasub SKA) 724,00 € / 1 kuu

Igapäevaelu toetamise teenus 122,00 € / 1 kuu