Erihooldusteenuse hinnakiri

Ööpäevaringse erihooldusteenuse hinnad:

Ööpäevaringne erihooldusteenus äärmusliku abi- ja toetusvajadusega inimesele (teenuse saaja omaosalus)  269 €

1 kuu

Ööpäevaringne erihooldusteenus  äärmusliku abi- ja toetusvajadusega inimesele, ilma suunamisotsuseta 1317 €

1 kuu

* kuni 30.04.2022 sügava liitpuudega isik / Sotsiaalhoolekandeseadus § 101 lg 4