Hea Jõhvi Haigla külastaja

Tervisekeskus Corrigo kontserni kuuluva SA Jõhvi Haigla hooldus- ja erihooldusosakonnas on külastamise piirang. Külastamine on lubatud vaid eelneva kokkuleppe alusel, registreerudes telefonidel +372 333 1108 (hooldusteenus), +372 5562 0164 (erihooldusteenus). Info lähedaste kohta on kättesaadav iga päev 8:00-20:00. 

Sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni teenus on avatud ning jätkub Terviseameti nõudeid järgides. Soovi korral on võimalik ka kaugvastuvõtt Skype vahendusel. Rehabilitatsiooniteenuste info telefonil +372 333 1112 või e-posti aadressil rehabilitatsioon@corrigo.ee.


Corrigo kontserni kuuluva ning pika ajalooga SA Jõhvi Haigla põhieesmärgiks on kvaliteetsete tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamine.

Oleme positiivselt tuntud kliendikeskse suhtumise ja teenuste heade tulemuste poolest ning professionaalsete töötajatega ettevõte.

SA Jõhvi Haigla on Eesti Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse (TRT) ning Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (SRT) osutamise koostööpartner.