Hea Jõhvi Haigla külastaja

Tervisekeskus Corrigo kontserni kuuluva SA Jõhvi Haigla hooldus- ja erihooldusosakonnas on külastamine lubatud eelneva kokkuleppe alusel.

Info lähedaste kohta on kättesaadav iga päev 8:00-20:00 telefonidel +372 333 1108 (hooldusteenus), +372 5562 0164 (erihooldusteenus).  

Rehabilitatsiooniteenuste info telefonil +372 333 1112 või e-posti aadressil rehabilitatsioon@corrigo.ee.


Corrigo kontserni kuuluva ning pika ajalooga SA Jõhvi Haigla põhieesmärgiks on kvaliteetsete tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamine.

Oleme positiivselt tuntud kliendikeskse suhtumise ja teenuste heade tulemuste poolest ning professionaalsete töötajatega eraettevõte, kes kuulub tervist edendavate töökohtade (TET) ja Eesti Eratervishoiuasutuste Liit võrgustikku.

SA Jõhvi Haigla on Eesti Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse (TRT) ning Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (SRT) osutamise koostööpartner.