Hea Jõhvi Haigla külastaja

Tervisekeskus Corrigo kontserni kuuluv SA Jõhvi Haigla hooldus- ja erihooldusosakonnas on külastamise piirang. Külastamine on lubatud vaid eelneva kokkuleppe alusel, registreerudes telefonidel +372 333 1108 (hooldusteenus), +372 5562 0164 (erihooldusteenus). Enne külastust tuleb täita tervisedeklaratsioon ja kaasa võtta isikukaitsevahendid (mask, kilesussid). 

Kõikidele külastuse ja hoolealustega seonduvatele küsimustele vastab teenuse juht Jelena Kivestu jelena.kivestu@corrigo.ee.
Info lähedaste kohta on kättesaadav iga päev 8:00-20:00. 


Corrigo kontserni kuuluva ning pika ajalooga SA Jõhvi Haigla põhieesmärgiks on kvaliteetsete tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamine.

Oleme positiivselt tuntud kliendikeskse suhtumise ja teenuste heade tulemuste poolest ning professionaalsete töötajatega ettevõte.

SA Jõhvi Haigla on Eesti Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse (TRT) ning Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (SRT) osutamise koostööpartner.